top of page
פרויקט פינוי בינוי

הדרור 1-9 יבנה

פרויקט פינוי בינוי

הדרור 1-9 יבנה

היזם – הישוב החדש מקבוצת הכשרת הישוב.

מארגן דיירים – הגב' יפעת אוליאל, חברת פרוג'קטוס בע"מ.

אדריכל – משרד יפתח וקס אדריכלים.


ייצוג 80 בעלים ב-5 בניינים בפרויקט משולב פינוי בינוי עם חיזוק וניוד זכויות.

גובשו הסכמים מול היזם והנציגות. כנס דיירים התקיים ביולי 2019.

נאספו חתימות של למעלה מ-88% מהבעלים.


הפרויקט בתהליך תכנון מתקדם לאישור בוועדה מקומית.

bottom of page