top of page
דרור1.jpg
 תמ"א 38 (1)  / פינוי בינוי

הרב לוזון 6-10 בת-ים

היזם : ניצן פרויקטים בע"מ.

 

פרויקט שהחל כחיזוק 64 דירות ב- 4 בניינים. חתומים מעל 70% מהבעלים.

 

הוגשה בקשה להיתר בניה לוועדה מקומית, הועברה לדיון בוועדה מחוזית בעקבות הפקדת תוכנית פינוי בינוי.

 

בעקבות החלטת ועדה מחוזית לאשר את התוכנית לפינוי בינוי הוסב הפרויקט לפינוי בינוי.

 

מצוי בהליכי תכנון במסלול ועדה מקומית ובמקביל גיבוש הסכם פינוי בינוי.

bottom of page