top of page
דרור1.jpg
פרויקט פינוי בינוי

מתחם "העגור" יבנה

פרויקט פינוי בינוי

מתחם "העגור" יבנה

היזם : א.ש.ל המנהלת להתחדשות עירונית בע"מ.

פרויקט להריסת מבנה 6 כניסות ופינוי 39 בעלים לדירות חדשות.

 

בתהליכי תכנון מול הוועדה המקומית ובמו"מ לגיבוש הסכם בין הנציגות ליזם.

bottom of page