top of page
דרור1.jpg
(תמ"א 38 (1

בר יהודה 44+46 בת-ים

היזם: לבנת הזהב.

 

חיזוק והרחבה של 46 דירות קיימות ב-2 בניינים. הוספת של 18 דירות יזם וחניון רובוטי.

 

החלה בניה בחודש 9/2019 לאחר שהתקבל היתר בניה וניתן ליווי פיננסי לפרויקט. מצוי בשלבי בניה מתקדמים (לאחר יציקת גג).

bottom of page